Mistři karate

Gichin Funakoshi

Gichin Funakoshi, narozen r. 1868 na Okinawě je považován za zakladatele a duchovního otce karate. V r. 1921 mu byla udělena důvěra od Okinawského Shobu Kai (společenstvo bojových umění) k šíření tohoto umění za hranice Okinawy. Na pozvání japonského ministerstva kultury přijíždí r. 1922 do Japonska, aby zde učil Karate-do. V japonsku se mistr Funakoshi setkává se zakladatelem Juda mistrem Jigoro Kanem. Přátelský vztah obou mistrů a Kanovy inovativní přístupy v šíření Juda měl za následek zpopularizování Karate a zavedení moderních prvků v organizaci Karate. Po reorganizaci karate zakládá Gichin Funakoshi první karate kluby na japonských univerzitách. Bohužel toto období rozkvětu karate je doprovázeno také zklamáním mistra Funakoshiho z přílišného odchýlení jeho některých žáků od tradičních principů karate. Rozpor mezi tradičním a moderním přístupem ke cvičení vedl k osamostatnění některých žáků mistra Funakoshiho a vzniku spousta nových směrů karate, od původní podstaty Karate-do vzdálených.
Hidetaka Nishiyama

Mezi nejvýznamnější žáky mistra Funakoshiho patří Hidetaka Nishiyama. Sensei Nishiyama začal studovat Karate u mistra Funakoshiho od roku 1943. V poválečném období začala organizace karate v Japonsku upadat. V letech 1949 byla oficiálně založena JKA (japonská asociace karate), jakožto reakce na tento úpadek. Míistr Hidetaka Nishiyama jako jeden ze zakladatelů JKA,zde působil i jako instruktor. V 50. letech se stal nejvýznamnější osobností JKA. Vedoucím instruktorem JKA se stal mistr Nakayama. V roce 1961 odjíždí Hidetaka Nishiyama vyučovat karate do USA. Mistr Nishiyama provedl kompletní revizi karate s návratem k tradičním principům.

D roku 2008 mistr Nishiyama vyučuval tradiční karate na NKI ( National Karate Institut ) v USA , Los Angeles. Byl prezidentem ITKF (International Traditional Karate Federation). Za své celoživotní dílo v karate byl v roce 2000 poctěn japonským císařským vyznamenáním. Mistr Nishiyama zemřel v roce 2008 7. listopadu

Životopis
1928: 21. listopadu narozen v Tokyu, Japonsko
1933: Začíná s tréninkem kendo
1938: Začátek tréninku Judo
1943: Získává 1. Dan v kendo
1945: Zápis na Takushoku Univerzitu
1946: Získává 1. Dan v karate
1948: Získává 2. Dan v karate
1949: Jmenován vedoucím karate týmu na Takushoku Univerzitě
1950: Získává 3.Dan v karate; Spoluzakladatel univerzitního karate spolku a zároveň zvolen předsedou tohoto spolku
1951: Absolvování Takushoku Univerzity v oboru Ekonomie
1952: Zvolen jako karate instruktor pro strategické vzdušné síly USA (Strategic Air Command Combat – SAC).
Tréninkový program probíhal v Japonsku se spoluúčastí mistrů Nakayamy, Obaty a jiných
1953: Dostal pozvání od generála Curtise LeMaye, aby vyučoval karate na základnách SAC v USA.
Stanul v čele technické komise Japonské karate asociace (JKA)
1960: Publikace knihy „The Art of Empty-Hand Fighting“ – nejprodávanější karate kniha v historii
1961: Příchod do USA a založení „All-American Karate Federation“ (AAKF) Zorganizování prvního AAKF mistrovství v Los Angeles

1965: Zorganizování prvního oficiálního karate turnaje mezi USA a Japonskem
1973: Spoluzakladatel Pan American Karate Union (PAKU) a zvolení výkonným předsedou
První PAKU mistrovství proběhlo v Rio de Janeiro
1974: Zvolen výkonným předsedou International Amateur Karate Federation (IAKF)
1975: Proběhl první světový šampionát IAKF v Los Angeles
1985: Snaha o integraci Karate na olympijské hry
1986: Šíření tradičního karate po celém světě
2008: Zemřel v Los Angeles 7. listopadu.
Tradiční karate v Brně, tel.: +420 777 202 207, e-mail: tkbrno@gmail.com