Sebeobrana

nabízíme možnost placených kurzů sebeobrany a to jak individuálním, skupinám tak i pro firmy. Tyto kurzy mohou být podle potřeb jednorázové i několikadenní (firemní víkendové akce).

Pro více informací o kurzech sebeobrany nás kontaktujte na telefoním čísle 777 202 207.Tradiční karate v Brně, tel.: +420 777 202 207, e-mail: tkbrno@gmail.com